Lorna Fencer Napurrula

C. 1920 - 2006

Lorna Fencer Napurrula Kangaroo Tucker Acrylic on Belgian Linen120 x 150 cm

Lorna Fencer Napurrula Bush Potato Acrylic 89 x 205 cm #10059

Lorna Fencer Napurrula Spring Water (1998) 1998 acrylic on belgian linen 135 x 100 cm #16535

Lorna Fencer Napurrula Untitled Acrylic on Linen 123 x 186 cm #13961